Home / Verduurzaming

Voorbereid zijn op de toekomst?

Haalbare plannen

voor een duurzame toekomst

Goed voorbereid op een duurzame toekomst

Verduurzamingsplannen? Onder andere woningcorporaties en VvE’s moeten door hoge energielasten en voor onderhoud de komende jaren grootschalige energetische renovaties uitvoeren. Dat is een bouwtechnische en financiële uitdaging. Als bouwtechnisch- en bouwkostenadviseurs stellen wij onderbouwde en haalbare verduurzamingsplannen op. Naar aanleiding van het plan kunnen vergunningen aangevraagd worden en maken we indien gewenst een plan voor de werkzaamheden.

Voor energetische renovatie ondersteunen we bij alle fases. Van het uitvoeren van bouwkundige inspectie tot het uitwerken van een voorlopig ontwerp, kostenraming, energetische doorberekingen en tekenwerk voor alle fases. Daarnaast adviseren we adviseurs voor bijvoorbeeld asbest, constructie, installatie en meer. En coördineren we deze projecten.

ArchiSupport helpt onder andere woningcorporaties, VvE’s en aannemers bij energetische renovatie.

Waar je van profiteert
  • Haalbaar verduurzamingsplan
  • Ook voor vergunningsaanvragen
  • Voorbereid op de toekomst
Verduurzaming VvE’s

Verduurzaming VvE’s

Woningcorporaties staan voor een verduurzamingsopgave. De komende jaren zijn grootschalige energetische renovaties nodig om te voldoen aan de Nederlandse klimaatwetgeving. Onze bouwtechnisch specialisten en bouwkostenadviseurs stellen onderbouwde en haalbare verduurzamingsplannen op waarmee de kwaliteit van wonen voor huurders duurzaam wordt geborgd.

Verduurzaming woningcorporaties

Woningcorporaties staan voor een verduurzamingsopgave. De komende jaren zijn grootschalige energetische renovaties nodig om te voldoen aan de Nederlandse klimaatwetgeving. Onze bouwtechnisch specialisten en bouwkostenadviseurs stellen onderbouwde en haalbare verduurzamingsplannen op waarmee de kwaliteit van wonen voor huurders duurzaam wordt geborgd.