Home / Bouwkundig advies

Wij weten alles van bouwen

Onafhankelijk en deskundig

bouwkundig advies

Eerlijk en onderbouwd bouwkundig advies

Om de technische staat van een gebouw of complex goed in kaart te brengen, is bouwkundige kennis een vereiste. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer je de energetische kwaliteit van een gebouw wil verbeteren, inzicht nodig hebt in het toekomstig onderhoud of wanneer je een verbouwing uit wil laten voeren. Wij voeren bouwkundige inspecties uit, zowel bij bestaande bouw als nieuwbouw. We adviseren over (groot) onderhoud en verduurzaming. Daarnaast ondersteunen we bij het opstellen van verbouwplannen en vergunningsaanvragen. Dit doen we allemaal vanuit onze rol als onafhankelijke bouwadviseur.

ArchiSupport is een bouwkundig adviesbureau voor woningcorporaties, VvE’s, vastgoedeigenaren , aannemers en particulieren.

Waar je van profiteert
  • Onafhankelijk, eerlijk en onderbouwd bouwadvies
  • Uitvoeren bouwkundige inspecties
  • Ondersteuning bij vergunningaanvragen
Werkvoorbereiding bouw
Renovatieplan

Werkvoorbereiding bouw

Er ligt een prachtig plan voor een bouwproject. Maar dan is het belangrijk dat iedereen - aannemers, bewoners en alle werknemers - begrijpt wat het plan inhoudt. En wat er van hen wordt verwacht. Zorg voor een goede voorbereiding en laat ons je helpen bij de werkvoorbereiding. Zo maak je gegarandeerd een goede start!

ArchiSupport ondersteunt bij werkvoorbereidingen voor aannemers bij onderhouds-, renovatie- en nieuwbouwprojecten.

(Duurzaam) MJOP

Ieder pand heeft op den duur onderhoud nodig. Hiervoor is wellicht in het verleden een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Is er onderhoud uitgevoerd? Dan moet het MJOP geactualiseerd worden. Of wanneer het MJOP nog niet was opgesteld, moet deze worden gemaakt.  Laat een onafhankelijke partij meedenken over mogelijk en noodzakelijk onderhoud en laat je adviseren over de beste aanpak. Zo helpt ArchiSupport partijen met hun MJOP.

STABU2 bestek

Het STABU2 bestek helpt je de kwaliteit van je (ver)bouwproject te borgen, met een waterdichte technische omschrijving en juridisch sluitende voorwaarden voor de uitvoering. Op basis van de STABU2 systematiek maken we een compleet en project specifiek bestek dat voor iedere opdrachtgever en aannemer helder is. Altijd rekening houdend met de wensen én de technische mogelijkheden. Zodat je vervolgens op zoek kunt naar de aannemer die het beste aan deze eisen voldoet. Heb je daar ook hulp bij nodig? Laat ons je adviseren in het aanbestedingstraject.

Verbouwingsplan

Je hebt een bestaand gebouw en je wil inpandige wijzigingen aanbrengen of gaan uitbreiden. Dat kan zijn om extra kantoorruimtes te creëren, je woonruimte te vergroten of je gebouw te verduurzamen. Wij doen een bouwkundige inspectie, maken een verbouwingsplan voor de gewenste wijzigingen en kijken of en hoe de verbouwing het beste gerealiseerd kan worden. Dankzij onze brede expertise ondersteunen we je bij het hele verbouwingsproces en geven advies over de kosten.

Renovatieplan

Een nieuw dak op een pand laten plaatsen? Of een ander plan om te renoveren? Wij kijken met je mee om een gedegen plan op te stellen voor de renovatie. We maken hiervoor de juiste tekeningen met de correcte afmetingen. Zo kunnen vergunningen aangevraagd worden met de juiste informatie. Daarnaast maken we een technische omschrijving voor de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Dankzij de samenwerking tussen onze bouwkostenadviseur, bouwtechnisch tekenaar en bouwadviseur weet je zeker dat aan alles is gedacht.

Omgevingsvergunning

Je hebt een plan voor een bouwproject of verbouwing en hier hoort het nodige papierwerk bij. Wij controleren welke vergunningen je nodig hebt en verzorgen de aanvraag. In veel gevallen is dit een omgevingsvergunning met daarin verschillende activiteiten (denk aan slopen, bouwen en brandveilig gebruiken). 

Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

Tijdens de bouw is veiligheid en gezondheid voor werknemers op de bouwplaats van groot belang. Opdrachtgevers zijn daarom op basis van het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht voor projecten die bijzondere gevaren met zich meebrengen een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) op te stellen, waarin deze risico’s en de te treffen veiligheidsmaatregelen beschreven zijn. Onze taak hierin? Vanuit onze ruime bouwkundige ervaring denken wij mee in alle ontwerpfasen, brengen we vanaf de eerste schetsen de risico’s in beeld, dragen we oplossingen aan en stellen we een V&G-plan ontwerpfase op. Zodat uitdagende projecten veilig gerealiseerd kunnen worden.

Bouwkundige keuring en -inspectie

Een bouwkundige keuring of inspectie geeft inzicht in welke verduurzamings- of onderhoudswerkzaamheden nodig zijn om de kwaliteit van een gebouw te verbeteren. Een bouwkundige inspectie wordt vaak uitgevoerd vooruitlopend op het maken van een MJOP (meerjaren onderhoudsplan). ArchiSupport kijkt altijd een stapje verder: door niet alleen de technische staat van de bouwkundige onderdelen in kaart te brengen, maar door ook direct mee te kijken of er nog een verduurzamingsslag gemaakt kan worden. Zo ben je zeker van volledig én eerlijk advies.

STABU2 bestek
Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)