Home / Bouwkundig advies / Bouwkundige inspectie

Bouwkundige

inspectie

Een bouwkundige inspectie of keuring geeft inzicht in welke verduurzamings- of onderhoudswerkzaamheden nodig zijn om de kwaliteit van een gebouw te verbeteren. Bijvoorbeeld op bouwtechnisch of energetisch vlak. Maar een keuring biedt ook uitkomst bij bouwgeschillen. Bij ons ben je zeker van volledig, onafhankelijk én eerlijk bouwkundig advies. Wij voeren inspecties uit voor uiteenlopende VvE’s, woningbouwcorporaties, aannemers en particulieren.

Conditiemeting

Bij ArchiSupport is een bouwkundige keuring niet zomaar een inspectie. Onze onafhankelijke keuring en de rapportage die daaruit volgt zijn altijd maatwerk. Vooraf doen we een grondige uitvraag naar de verwachte output en op locatie gaat geen detail aan ons scherpe oog voorbij. Aan de hand van een conditiemeting (NEN 2767) brengen we de technische staat van bouwkundige onderdelen grondig en gestructureerd in kaart. Van binnen en buiten en van dak tot kruipruimte. Uitkomsten leggen we vast in een compleet en uitgebreid bouwkundig rapport, met praktische handvatten voor verbetering.

Specialistische bouwtechnische inspectie

Onze inspecteurs beschikken over jarenlange bouwkundige ervaring, spreken de taal van de aannemer, maar weten ook alles van verduurzaming. De inspectie kunnen we desgewenst uitbreiden met een thermografische inspectie: een warmtescan die onder meer warmtelekken of koudebruggen in kaart brengt. Behoefte aan ander specialistisch advies, zoals installatieadvies of een constructieadvies? We werken samen met een netwerk van deskundigen die onder onze regie specialistische keuringen uitvoeren.

Meer dan keuring alleen

Een bouwkundige inspectie voeren we vaak uit vooruitlopend op het maken van een MJOP (meerjaren onderhoudsplan), verduurzamingsplan, verbouwingsplan of renovatieplan. Daarom kijken we verder dan alleen bouwtechnische staat. We denken direct mee over welke verduurzamingsslag kan worden gemaakt. Zo nodig betrekken we andere specialisten uit ons team bij het plan op het bouwkundig rapport naadloos te laten aansluiten op het verwachte resultaat en de vervolgfase.