Home / Verduurzaming / Verduurzaming woningcorporaties

Verduurzaming

woningcorporaties

Woningcorporaties staan voor een verduurzamingsopgave. De komende jaren zijn grootschalige energetische renovaties nodig om te voldoen aan de Nederlandse klimaatwetgeving. Onze bouwtechnisch specialisten en bouwkostenadviseurs stellen onderbouwde en haalbare verduurzamingsplannen op waarmee de kwaliteit van wonen voor huurders duurzaam wordt geborgd.

Verduurzaming betekent voor woningcorporaties vaak energetische renovatie van tientallen tot honderden woningen. En daar komt veel meer bij kijken dan alleen de gebouwschil isoleren. Bouwtechnische keuzes gaan hand in hand met installatietechnische keuzes. Als integraal adviseur stellen wij een compleet renovatie-/groot onderhoudsplan op, rekening houdend met meerdere scenario’s en wettelijke vereisten en procedures.

Stap 1 – Archiefonderzoek

Stap één in het proces is altijd een onderzoek van de archieven en bouwtekeningen. Hoe zijn de woningen gebouwd en welke bouwtechnische wijzigingen zijn er in de loop van de jaren aangebracht?

Stap 2 – Steekproefopname

Naast het archiefonderzoek brengt onze bouwtechnisch specialist een steekproefsgewijs bezoek aan meerdere woningen en huurders. De praktijk wijst namelijk uit dat archieven niet altijd volledig zijn; zeker wanneer sprake is geweest van fusies van corporaties in het verleden. Huurders kennen hun eigen woning als geen ander en bieden geregeld belangrijke nieuwe inzichten. Bovendien kunnen we de bouwtechnische staat met eigen ogen controleren. We voeren een technische opname uit van zowel het exterieur als het interieur van de woning, zodat we de bestaande technische toestand van de woningen goed in beeld hebben.

Stap 3 – Onderhoudsplan

Op basis van het onderzoek en het programma van eisen van de corporatie werken we een groot onderhoudsplan uit. Hierin worden naast het noodzakelijk bouwkundige en installatietechnische groot onderhoud ook de verduurzaming van de bouwkundige schil en installaties meegenomen.

Stap 4 – Voorlopig ontwerp

In het voorlopig ontwerp werken we meerdere scenario’s uit op basis van must-haves, should-haves en nice-to-haves met bijbehorende kostenberekeningen. Zo nodig betrekken we externe specialisten uit ons netwerk voor constructie-advies of installatie-advies.

Stap 5 – Definitief ontwerp

Het voorlopig ontwerp werken we vervolgens uit in een definitief ontwerp. Waarna we zo nodig de benodigde omgevingsvergunning(en) verzorgen. Een beeldwijziging gaat meestal gepaard met een vergunningsaanvraag (bijvoorbeeld bij verhoging van de dakconstructie ten gevolge van het isoleren van het dak of een wijziging van de bestaande raamindeling bij kozijnvervanging).

Stap 6 – Uitwerken technisch ontwerp

Het definitief ontwerp vertalen we naar heldere technisch ontwerptekeningen en een complete technische omschrijving of bestek, welke gebruikt worden voor de aannemerselectie , waarbij wij tevens de aanbesteding voor het werk kunnen organiseren. Bij voortzetting van het project in een bouwteam verzorgen wij desgewenst de marktconformiteitstoets.

Als totaaladviseur

Als integraal adviseur leveren we maatwerk en kijken we verder dan de standaard oplossingen en maken we integrale onderhoudsplannen, waarin niet alleen het groot onderhoud is opgenomen, maar ook de gewenste verduurzaming op een realistische en haalbare wijze. Wij bieden een bredere blik, een andere manier van kijken, een netwerk van specialisten en daarmee vaak oplossingen die meer op maat zijn gesneden.