Home / Verduurzaming / Verduurzaming VvE’s

Verduurzaming

VvE's

Verduurzaming VvE’s

Met ons verduurzamingsplan helpen wij VvE’s onderbouwde keuzes maken voor energiebesparing. VvE’s beschikken meestal over beperkte budgetten voor groot onderhoud en verduurzaming; veelal wordt alleen geld gereserveerd voor vervanging. Onze adviseurs geven in een zo vroeg mogelijk stadium een heldere kostenindicatie en een haalbare richting.

Maatwerkadvies 2.0

Bij verduurzamingsplannen voor VvE’s is ons startpunt meestal een reeds opgesteld maatwerkadvies. Dit plan geeft inzicht in de verduurzamingsmogelijkheden en samenhangede (globale) kosten. Handvatten voor de praktische vertaling en realisatie zijn echter niet altijd meegenomen. Is bij dakisolatie bijvoorbeeld ook rekening gehouden met het verhogen van dakranden, het opnieuw aanbrengen van dak(val)beveiliging en de kosten die deze extra werkzaamheden meebrengen? En is het niet verstandiger om nu eerst de gebouwschil aan te pakken en pas in een later stadium de installaties aan te passen als budgetten beperkt zijn?

Wij vullen het maatwerkadvies aan met belangrijke randvoorwaarden, werken meerdere scenario’s uit, geven een realistisch kostenplaatje en doen een haalbaarheidsonderzoek. Zodat torenhoge duurzame ambities aan de voorzijde niet uitmonden in een onhaalbare missie, maar VvE’s stapsgewijs en gericht aan de slag kunnen met verduurzaming.

Aan de slag met verduurzaming

Wanneer een maatwerkadvies ontbreekt, starten we – net zoals bij verduurzaming voor woningcorporaties eerst met archievenonderzoek en locatiebezoek. Hier vanuit zetten we de verduurzamingsmogelijkheden en samenhangende kosten in scenario’s uiteen, zodat de VVE kan besluiten over de omvang van de uit te voeren werkzaamheden.

Jouw totaaladviseur

Als integraal adviseur denken we mee van bouwtechnisch advies tot bouwkostenadvies. Is extra expertise nodig – bijvoorbeeld constructie-advies of installatie-advies? Zo nodig betrekken we externe specialisten uit ons uitgebreide netwerk bij jouw vraagstuk. Alles voor het beste resultaat.