Home / Bouwkundig tekenaar nodig?

Gedetailleerd tekenwerk

Bouwkundig tekenaar nodig?

Gedetailleerd tekenwerk

Bouwkundig tekenwerk is de basis onder elk succesvol bouwproject. Wanneer u een bouwkundige tekening laat maken door Archisupport, weet u zeker dat het gaat om een werkbare tekening op maat. Binnen ons bureau treft u jarenlange ervaring in het vervaardigen van werktekeningen, 3D bouw informatie modellen (BIM), splitsingstekeningen en uitvoeringstekeningen. 

Expertise nodig voor uw (BIM) project? In elke fase van het bouwtraject schakelen we snel en denken we met ú mee. Zodat het vervolgproces zo vlekkeloos mogelijk verloopt en er een resultaat ontstaat om trots op te zijn.  

Waar je van profiteert
  • Onafhankelijk
  • Snel en flexibel
  • Ervaren specialist
Uitvoeringstekening

Bestektekening

Waarom een bestektekening Bestektekeningen zijn technische ontwerptekeningen die aannemers nodig hebben om een offerte te kunnen maken. Deze tekeningen bevatten informatie over wat er hoe gebouwd moet worden. Samen met de bestektekst vormt de bestektekening het contract tussen opdrachtgever en aannemer. Archisupport heeft jarenlange ervaring in huis voor het maken van bestektekeningen voor renovatie, verbouw én nieuwbouw. Hierbij laten we niets aan het toeval over en stellen we de juiste vragen om tot een compleet ontwerp te komen, zonder discussie achteraf.

Uitvoeringstekening

Waarom een uitvoeringstekening Uitvoeringstekeningen bevatten alle benodigde informatie over materiaalsoorten en afmetingen. En geven de aannemer richting tijdens de bouw over hoe het bouwwerk moet ontstaan. Wij spreken de taal van aannemers, architecten en opdrachtgevers. En weten aan welke eisen een uitvoeringstekening moet voldoen om niet alleen de kwaliteit van het bouwwerk te bewaken, maar vooral ook om het bouwproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Splitsingstekening

Waarom een splitsingstekening Een splitsingstekening geeft de eigendomsrechten weer binnen een bouwcomplex. Welke oppervlakten behoren tot welke woondelen en wat zijn de gemeenschappelijke delen? Wanneer bewoners hun appartement verkopen, is een splitsingsakte een verplicht document om aan te leveren bij de notaris. Bij het opstellen van een splitsingsakte werken we volgens de strikte richtlijnen waar deze aan dient te voldoen. Kennis van zaken is hierbij cruciaal. Wanneer de akte niet voldoet aan de richtlijnen, wordt deze afgekeurd.

BIM (3D)

Waarom een BIM-model Met een 3D/BIM-model van Archisupport weet u zeker dat uw bouwproject efficiënt wordt aangepakt. Deze digitale werkwijze maakt integraal ontwerpen, bouwen en onderhouden mogelijk. Het is cruciaal dat bouwkundig tekenwerk aansluit op de praktijk en werkbaar is voor alle deelnemende partijen. Ons BIM-model is erop gericht om fouten te voorkomen en faalkosten te verlagen.

Werktekening

Waarom een werktekening Werktekeningen zijn de blauwdruk voor uw bouwproject. Ze bevatten alle benodigde praktische informatie over materialen, constructies, maten, aansluitingen en verbindingen. Zodat het bouwresultaat volledig aansluit bij het ontwerp. Onze CAD-werktekeningen werken we tot in detail uit, komen één-op-één overeen met de werkelijkheid en zijn erop afgestemd om zelfs het meest complexe bouwproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.