Home / Verduurzamingsplan VvE Hercules

Verduurzamingsplan VvE Hercules

Voor VvE Hercules ontwikkelden we, in opdracht van Biltz, een uitgebreid verduurzamingsplan. Voor deze energetische renovatie maakten we gebruik van een drone met onder andere een thermografische camera voor het in kaart brengen van warmteverlies, isolatieproblemen en koudebruggen.


De hulp van ArchiSupport

De aftrap van het proces was een grondige bouwkundige inspectie, waarvan de resultaten werden vertaald naar duidelijke gevelaanzichten. Deze inspectie werd deels uitgevoerd met hulp van een drone. Hier hebben we zowel een reguliere camera als een thermografische camera ingezet. Door deze combinatie waren we in staat om mogelijke koudebruggen snel te identificeren en ons advies daarop af te stemmen. De thermografische camera bood ons de mogelijkheid om warmteverlies en isolatieproblemen visueel in kaart te brengen. Het resultaat: nauwkeuriger en effectiever advies over de te nemen verduurzamingsmaatregelen. De drone-inspectie heeft ons waardevolle gegevens opgeleverd en heeft bijgedragen aan een grondige en uitgebreide beoordeling van het gebouw.

Op basis van deze gegevens hebben wij verschillende scenario’s met verduurzamingsmaatregelen opgesteld. Het doel was om het bestuur van de VvE zoveel mogelijk te ontlasten bij het maken van de uiteindelijke keuze. Na meerdere overleggen is er een definitief scenario gekozen, dat nu verder zal worden uitgewerkt.
Daarnaast ondersteunen wij bij het aanvragen van een ontheffing op de Wet natuurbescherming. Wij zorgen ervoor dat alle benodigde stappen worden genomen en dat de VvE voldoet aan de vereisten van de wetgeving.

Toegepaste expertises
Tendermanagement Bewonerscommunicatie Verduurzaming Bouwkundig advies Bouwmanagement Bouwkundig tekenwerk Bouwkostenadvies
Betrokken partijen
Biltz VvE Hercules